Born with Strong Objective

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2539 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท (ชำระเต็ม) มีจุดมุ่งหมายหลัก เพื่อพัฒนาวงการอินเทอร์เน็ตไทยให้ก้าวทันประเทศที่พัฒนาแล้ว (developed country) ทั่วโลก และเป็นหนึ่งที่ไม่เป็นรองใครในเอเซีย

Past and Present

ผลงานที่ผ่านมา บริษัท นิภา เทคโนโลยี ได้พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถใช้ภาษาไทย เข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆ ได้ง่าย ไม่ต้องจำชื่อโดเมนภาษาอังกฤษ และสะดวกในการค้นหาข้อมูลด้วยภาษาไทย เพื่อการอนุรักษ์ภาษาไทยในโลกออนไลน์ ตามด้วยผลงานการพัฒนาระบบโฆษณาออนไลน์ ในลักษณะ Pay Per Click ที่มีเครือข่ายพันธมิตรเว็บไซต์มากกว่า 3000 เว็บ จนเป็นผู้ให้บริการโฆษณาออนไลน์รายแรกในระบบเครือข่ายและเป็นรายใหญ่ที่สุดของคนไทย

Media by NIPA

บริการโฆษณาออนไลน์ (Media by NIPA) ในรูปแบบข้อความ (Pay Per Click) และแบนเนอร์ (Banner Per Click) ผ่านเว็บพันธมิตรมากกว่า 2,000 เว็บ เรามีฐานลูกค้าผู้รับบริการโฆษณาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 8 ปีเต็ม พัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าผู้ลงโฆษณามากขึ้นด้วย Target ads ที่มุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของผู้ลงโฆษณาอย่างแท้จริง

Here Come the Future

บริษัท นิภา เทคโนโลยี ได้พัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง ก้าวเข้าสู่ธุรกิจเทคโนโลยีการสื่อสารระดับโลก ที่ ISPIO มุ่งมั่นสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองความต้องการของโลกใหม่ โลกแห่งเทคโนโลยีของการสื่อสาร ด้วยการสร้าง Internet Data Center (IDC) ใหม่ โดย ISPIO IDC ได้รับการออกแบบและก่อสร้าง Internet Data Center ตามระบบมาตรฐานโลก (World Class Standard) ที่อาคาร CAT Telecom ชั้นสี่ ต่อเชื่อมตรงกับ Internet Gateway ของประเทศ ที่ CAT Telecom เป็นผู้ดูแล อยู่ชั้นที่ 13 โดย ISPIO IDC ได้เริ่มให้บริการลูกค้าอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่เดือน กันยายน 2551 เป็นต้นมา

ISPIO IDC จะเป็นศูนย์ที๋สามารถให้บริการเก็บรักษาข้อมูลและอุปกรณ์ ICT (Co-location Service) การบริการเช่าอุปกรณ์เครื่องโทรคมนาคม (Dedicated Server Service) การบริการรับฝากเว็บไซต์ และ อีเมล์ (Web Hosting & Email Hosing Services) และการบริการเสริมอื่นๆ (Value Added Services) เช่น บริการพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนตัวขององค์กร (Storage) บริการสำรองข้อมูล (Back-up) บริการป้องกันความปลอดภัยข้อมูล(Security & Firewall) บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP) เหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีการสื่อสารที่เพิ่มความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ ในโลกธุรกิจออนไลน์

Welcome to NipaMail

NipaMail.com เป็นอีกหนึ่งการพัฒนาของบริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ที่พร้อมจะให้บริการกับลูกค้าทุกท่านที่ต้องการทำการตลาดผ่านอีเมล์ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารถึงสมาชิก ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับบริการอีเมล์มาร์เก็ตติ้งโดยเฉพาะ พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้สำหรับบริการนี้โดยเฉพาะ และด้วยความรู้ความสามารถของบุคลากรของเรา ท่านจึงมั่นใจได้ว่า บริการอีเมล์มาร์เก็ตติ้งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการตลาดที่ได้ผลตอบรับดี