รู้หรือไม่ ทำไมถึงแนบไฟล์ในอีเมล์ได้แค่ 25 MB

รู้หรือไม่ ทำไมถึงแนบไฟล์ในอีเมล์ได้แค่ 25 MB

 

หลายคนอาจจะเคยประสบปัญหาอีเมลไม่สามารถส่งออกได้ หรือส่งไปแล้วถูกตีกลับคืนมา

            ส่วนใหญ่แล้วปัญหาเหล่านี้มักจะเกิดจากการแนบไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่ผู้ใช้อีเมลโดยทั่วไปจะสามารถรับได้ รู้หรือไม่ว่าการแนบไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ส่งผลต่อความน่าสนใจของอีเมลที่เราส่งให้กับผู้รับเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหากคุณต้องการส่งอีเมลข้อมูลข่าวสารหรือโปรโมชั่นไปยังกลุ่มลูกค้า แต่อีเมลของคุณมีขนาดใหญ่จนทำให้เข้าถึงได้ยากและดาวน์โหลดข้อมูลได้ช้า อีเมลของคุณก็จะไม่มีใครเปิดอ่าน และไม่ได้รับความสนใจอย่างแน่นอน

            นอกจากนี้การแนบไฟล์ขนาดใหญ่ยังทำให้คุณและผู้รับอีเมลของคุณสิ้นเปลืองพื้นที่ของกล่องจดหมายโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นจึงมีการจำกัดขนาดของไฟล์แนบ โดยผู้ใช้อีเมลสามารถส่งข้อความที่มีไฟล์แนบได้เพียงแค่ 25 MB เท่านั้น เพื่อให้ผู้รับสามารถเข้าถึงข้อมูลในอีเมลของคุณได้อย่างสะดวกและรวดเร็วไม่ว่าจะเข้าถึงโดยคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน

            วิธีที่จะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับขนาดของไฟล์แนบได้ดี คือ จำกัดขนาดไฟล์แนบของคุณไว้ไม่เกิน 5 MB เพราะเป็นขนาดทั่วไปที่ผู้รับสามารถรับได้ สำหรับการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนที่มีความเร็วต่ำ อาจเลือกใช้ไฟล์ที่มีขนาดเล็กมากๆ เช่น 250 KB หรืออาจใช้การบีบอัดไฟล์เข้าช่วย สำหรับการส่งรูปภาพควรใช้รูปแบบ .jpg, .png และ .gif เพราะเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดสำหรับการส่งอีเมล

ที่สำคัญหากคุณจำเป็นต้องส่งไฟล์แนบที่มีขนาดใหญ่ ให้ตรวจสอบขนาดสูงสุดที่คุณสามารถส่งได้ และให้ถามผู้รับถึงขนาดสูงสุดที่สามารถรับได้ทุกครั้ง เพื่อให้อีเมลของคุณส่งถึงผู้รับและสามารถสื่อสารข้อมูลที่คุณต้องการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

" รายการสิ่งที่ต้องทำในการทำ Email Marketing "