Email direct marketing คืออะไร?

Email direct marketing คืออะไร?

 

Email direct marketing คือ การสร้างอีเมลแคมเปญที่มีการโฆษณา โปรโมชั่น การส่งเสริมการขายหรือจดหมายข่าว

     โดยจะส่งไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยปกติแคมเปญประเภทนี้จะมีการจัดรูปแบบให้น่าสนใจและมีการแทรกลิ้งไว้ในเนื้อหาเพื่อให้ผู้รับคลิกลิ้งไปยังข้อมูลรายละเอียดสินค้าหรือบริการที่สนใจซึ่งจะแตกต่างจากอีเมลทั่วๆไป สิ่งที่ทำให้การตลาดประเภทนี้แตกต่างสแปมคือ การส่งอีเมลไปยังผู้ที่สนใจ มีการจัดการที่แยกกันในแต่ละอีเมลและมีการแทรกความเป็นส่วนบุคลในแต่ละอีเมล

     การทำการตลาดโดยตรงด้วยอีเมล คือการส่งโฆษณาแบบมืออาชีพไปยังกลุ่มผู้รับขนาดเล็ก โดยผู้รับเหล่านี้ได้รับการกรองแล้วว่ามีความสนใจในสินค้าหรือบริการและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากได้รับอีเมลแล้ว

     การทำการตลาดโดยตรงด้วยอีเมล จะมีการติดตามสถิติและข้อมูล เช่น จำนวนคนเปิดข้อความ จำนวนคนที่คลิกจำนวนคนที่ยกเลิกการสมัครรับข้อมูลและสุดท้ายจำนวนข้อความที่ได้รับการตีกลับหลังจากการเปิดข้อความ  สิ่งเหล่านี้ช่วยในการตรวจสอบประสิทธิภาพของแคมเปญและให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงอีเมลแคมเปญต่อไปของบริษัท