SpamAssassin คืออะไร

SpamAssassin คืออะไร

SpamAssassin เป็นโปรแกรมประยุกต์ Perl -based ซึ่งมักจะใช้ในการกรองอีเมลขาเข้าทั้งหมดสำหรับผู้ใช้คนเดียวหรือผู้ใช้หลายคน SpamAssassin สามารถใช้เป็นโปรแกรมเดี่ยวหรือเป็นโปรแกรมย่อยของโปรแกรมอื่น

Spam mail คืออะไร?

Spam mail คืออะไร?

Spam mail คืออะไร? สแปม จริงๆแล้วไม่ได้เป็นคำย่อมาจากคำใดๆ และก็ไม่เคยมีความหมายในภาษาอังกฤษมาก่อน เพียงแต่เป็นคำแสลง ที่ใช้เรียกอีเมล์ที่ส่งมาโดยมีจุดประสงค์ในการ โฆษณาขายสินค้า, ประชาสัมพันธ์, บริจาค, ขอความช่วยเหลือ ซึ่งก่อให้เกิดความรำคาญ ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวก่อให้เกิดความรำคานแก่ผู้ใช้ และผิดกฏหมาย ลักษณะของสแปม คือ ไม่ปรากฏชื่อของผู้ส่ง, ส่งได้โดยไม่เลือกเจาะจง, และสามารถส่งได้ทั่วโลก, ซึ่งสร้างความรำคาญในกับผู้ใช้อีเมล์หากได้รับอีเมล์ประเภทนี้มาเกินไป

Spam Mail กับ Bomb Mail คืออะไร

Spam Mail กับ Bomb Mail คืออะไร

ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารผ่านทาง E-mail ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งในระดับบุคคล ระดับองค์กร เพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจหรือการติดต่อสื่อสารส่วนตัวก็ตาม ซึ่งอีเมลแอดเดรสของแต่ละคนก็เปรียบเสมือนที่อยู่ในการส่งไปรษณีย์นั่นเอง แต่ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้การสื่อสารผ่านโลกออนไลน์มีมากขึ้น ดังนั้นการติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมลย่อมมีความเสี่ยงต่อการถูกนำข้อมูลอีเมลไปและทำการส่ง Spam มายังอีเมลของเราได้

SPF คืออะไร?

SPF คือ Sender Policy Framework Sender Policy Framework (SPF) เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยตรวจสอบว่า Email ที่ได้รับนั้น เป็น Email ที่มาจากโดเมนของผู้ส่งจริงหรือไม่  โดยที่ผู้ที่เป็นเจ้าของโดเมนจะต้องทำการเพิ่ม SPF record ให้กับโดเมนของตนเอง  ด้วยการระบุลงไปว่าอีเมล์ที่มาจากโดเมนนั้นๆ จะถูกส่งออกมาจากเซิร์ฟเวอร์เครื่องใด, หมายเลข IP Address อะไรบ้าง

SMTP คืออะไร

SMTP คืออะไร

SMTP ก็คือ Simple Mail Transfer Protocol โดยที่ SMTP นั้นเป็นเสมือนตัวกลางที่ใช้ส่งข้อความหากัน ระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยระบุคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเป็น IP หรือหากมองแบบง่ายๆ

SMS กับ MMS คืออะไร

SMS กับ MMS คืออะไร

SMS (บริการข้อความสั้น) และ MMS (บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย) เป็นตัวย่อสำหรับประเภทข้อความ SMS เป็นรูปแบบข้อความช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความธรรมดาและมีอักขระได้ไม่เกิน 160 ตัว MMS ซึ่งเป็นข้อความตัวอักษรรุ่นต่อไปจะช่วยให้คุณสามารถ

IOS 10 ส่งผลกระทบต่อ Email Marketing อย่างไร

IOS 10 ส่งผลกระทบต่อ Email Marketing อย่างไร

IOS 10 คือการปรับปรุงซอฟต์แวร์ล่าสุดเพื่อ IPHONE และ IPAD ในฤดูใบไม้ร่วงนี้ การปรับปรุงในขณะนี้อยู่ในรุ่นเบต้าและนักการตลาดพร้อมอยู่แล้วสำหรับการทดสอบถึงผลกระทบที่จะมีกับ Email Marketing หากคุณเป็นนักการตลาดอีเมล (email) คุณอาจจะสามารถที่จะคาดการณ์สิ่งต่อนี้ไปได้ คุณลองเดาการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ อีเมล (email) ของคุณจะแสดงบน iOS Mail App

Email เขียนเป็นภาษาไทยว่าอย่างไรกันแน่

Email เขียนเป็นภาษาไทยว่าอย่างไรกันแน่

อีเมล หรือ อีเมล์ (อ่านคล้าย อี-เมว ไม่ใช่ อี-เมน) (e-mail) ย่อจาก จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (electronic mail, ย่อ e-mail หรือ email) คือวิธีการในการเขียนส่ง หรือรับข้อความผ่านทางการเครือข่ายเชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส์

Email marketing คืออะไร?

Email marketing คืออะไร?

Email marketing เป็นแผนกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบบ Direct Mail ในรูปแบบของอีเมล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการประชาสัมพันธ์, โฆษณา, หรือเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารให้ถึงกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบข้อมูลแบบข้อมูล text หรือหน้าเว็บ html โดยผู้ส่งจะส่งข้อมูลเหล่านั้น ไปยังที่อยู่อีเมลของผู้รับ โดยผู้รับอาจจะส่งครั้งละจำนวนน้อยๆ ถึงครั้งละมากๆ แต่สำหรับประเทศไทยแล้วมีแนวโน้มการใช้ อีเมลมาร์เก็ตติ้ง เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่า ถูก, สะดวก, รวดเร็ว, ตรงกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังมีผลตอบรับค่อนข้างเร็วอีกด้วย