• บริการส่ง Email Marketing ฟรี 5,000 รายชื่อ
    มั่นใจว่าคุณภาพของ NipaMail เทียบเท่ากับผู้ให้บริการเมืองนอก
    พัฒนาโดยคนไทย ใส่ใจทุกขั้นตอนให้เหมาะสมกับภาษาไทย

บริการ Email Marketing ของ NipaMail นั้นเป็นบริการที่ตอบสนองการทำการตลาดผ่านอีเมล์ ของท่านอย่างตรงจุด ตรงกลุ่มเป้าหมายด้วยจุดเด่นของการให้บริการด้านอีเมล์มาร์เก็ตติ้ง ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้รับอีเมล์ได้อย่างแน่นอน ไม่ว่าท่านจะส่งอีเมล์เป็นจำนวนมากมายเพียงใดระบบของ NipaMail ก็พร้อมที่จะให้บริการ พร้อมพาท่านไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจด้วยการทำการตลาดผ่านอีเมล์

จัดการรายชื่ออีเมล

จัดการรายชื่ออีเมล์ และสร้างกลุ่มเป้าหมายผู้รับอีเมล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างอีเมลแคมเปญ

สร้าง Newsletter ให้สวยงาม ดึงดูดความสนใจผู้รับอีเมล์ได้ด้วยผู้ช่วยด้านการออกแบบ Newsletter จาก NipaMail

มั่นใจในกระบวนการส่ง

ด้วยเทคโนโลยีการส่งอีเมล์ขั้นสูง มั่นใจได้ว่าอีเมล์ทุกฉบับเข้าถึงผู้รับปลายทางแน่นอน

ตรวจวัดผลการส่ง

สามารถ Export file สถิติการส่งรายงานออกมาแสดงในรูปแบบ Exel ได้ โดยข้อมูลที่ Export ออกมาได้นั้น ได้แก่ จำนวนผู้รับอีเมล์ทั้งหมด,จำนวนผู้เปิดอ่านอีเมล์ทั้งหมด,จำนวนอีเมล์ที่ส่งไปไม่ถึง, สถิติการคลิ๊กลิ้งต่างๆที่แทรกไว้ในอีเมล์ เป็นต้น