Create Newsletter สร้างจดหมายข่าวสาร

  • สร้างจดหมายข่าวสารที่ต้องการส่งให้สวยงามได้ในรูปแบบ HTML หรือ ข้อความ
  • เพิ่มรูปภาพหรือลิ้งค์ url ไปในจดหมายข่าวสารได้
  • แนบไฟล์ส่งพร้อม Newsletter ได้

Template Newsletter รูปแบบจดหมายข่าวสาร

  • เลือกรูปแบบ Templates สำหรับ Newsletter ในการส่งอีเมล์แต่ละครั้งได้ โดยมีรูปแบบ Template มากมายหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งานได้ตาม ความต้องการ
  • เพิ่ม Template ได้เอง และสามารถเลือกใช้งานสำหรับการจัดส่งในแต่ละครั้งได้

Special Tag ลูกเล่นในจดหมายข่าวสาร

  • เพิ่มข้อมูลส่วนบุคคลในจดหมายข่าวสารได้ ทำให้ผู้รับเกิดความประทับใจว่าเป็นการส่งอีเมลเฉพาะรายบุคค
  • เพิ่มลูกเล่น Forward to friends ผู้รับสามารถส่งข่าวสารต่อให้เพื่อนได้

Thai & English Newsletter รองรับสองภาษา

  • ระบบ Email Marketing สามารถรองรับรูปแบบ Newsletter ได้ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

File Manager การจัดเก็บไฟล์

  • มีระบบรองรับการจัดเก็บไฟล์ภาพ ไฟล์เนื้อหาอีเมล์ ที่สามารถอัพโหลดมาเก็บไว้ได้อย่างไม่จำกัด