รายละเอียด

รายการ รายละเอียด
จำนวนอีเมล์ Account ไม่จำกัด
IP Adress 1 IP
RAM 2 GB
HDD 50 GB
Data Tranfer ไม่จำกัด
Admin Control Panel
Antivirus
Antispam
Mailing Lists
AutoResponders
Email Forwarders
POP3
IMAP
SMTP
Support BB,Iphone
Support 24 ชั่วโมง
พิเศษแถมฟรีพื้นที่เว็บไซต์ 5 GB
ราคารายเดือน(บาท) 999
ราคารายปี(บาท) 9,999

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ