รายละเอียด

รายการ รายละเอียด
จำนวนอีเมล์ Account ไม่จำกัด
IP Adress 1 IP
RAM 4 GB
HDD 150 GB
Data Tranfer ไม่จำกัด
Admin Control Panel
Antivirus
Antispam
Mailing Lists
AutoResponders
Email Forwarders
POP3
IMAP
SMTP
Support BB,Iphone
Support 24 ชั่วโมง
พิเศษแถมฟรีพื้นที่เว็บไซต์ 20 GB
ราคารายเดือน(บาท) 1,999
ราคารายปี(บาท) 19,999

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ