ยืนยันการชำระเงิน
เมื่อลูกค้าโอนชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณายืนยันการชำระเงินด้วยแบบฟอร์มด้านล่าง