Email Marketing

3 เทคนิคต้องรู้ เพิ่มประสิทธิภาพ Email Marketing

3 เทคนิคต้องรู้ เพิ่มประสิทธิภาพ Email Marketing   รู้หรือไม่ นักการตลาดกว่า 75% ในทุกวันนี้ ทุ่มเงินลงทุนในการทำการตลาดด้วยอีเมล (Email Marketing) สูงกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดขึ้น ในปี 2014 มีการลงทุนในด้านแคมเปญ Email Marketing ประมาณ 6 หมื่นล้านบาท และคาดว่าจะเติบโตอีกกว่าราว 1 หมื่นล้านบาท ในปี 2022    แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์การตลาดโดยการใช้แคมเปญ Email Marketing ยังคงมีศักยภาพและมาแรงแบบฉุดไม่อยู่ ซึ่งในวันนี้ Nipa Mail ก็อยากมาแนะนำเทคนิคดีๆ เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญ Email Marketing เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการตลาดในมิติต่างๆ ประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น มีอะไรบ้างไปดูกัน   เทคนิค 1 : Email validation ตรวจสอบรายชื่ออีเมลของผู้รับให้ถูกต้อง   ไม่ว่ากลยุทธ์แคมเปญ Email Marketing…